ברוך הבא

מי אדיר על הכל,

מי ברוך על הכל,

מי גדול על הכל,

מי דגול על הכל,

הוא יברך את החתן ואת הכלה