ב"ה

Kissui HaRosh

Properly Covering the Hair With a Sheitel